Patientvejledning i Sundhedsvæsenet og klientvejledning i det Sociale System

Patientvejledningen er en privat rådgivningsvirksomhed stiftet af den erfarne socialrådgiver Marianne Søby.

Nedenfor beskrives nogle af de sagstyper, som socialrådgiver Marianne Søby tager sig af.

Men først lidt om Marianne Søby: Hun har mange års erfaring indenfor kommunal socialforvaltning, herunder børnefamilieafdeling, hospitalsvæsen og handicapområdet.

Marianne Søby kan hjælpe dig med at få dine patientrettigheder opfyldt og vejlede. Hun arbejder også som rådgiver for klienter i det sociale system. 

Marianne Søby har et netværk af erfarne jurister og læger, der kan bistå, såfremt der bliver behov for det. Læs mere nedenfor og de uddybende sider her på sitet.

Patientvejledning er da noget det offentlige tager sig af?

Det offentlige skal lidt skarp sagt balancere mellem opfyldelse af budgetkrav og afvejning af dine behov.

Der er derfor behov for en, som kender dine rettigheder og sikrer, at du er bedst muligt orienteret, forstår hvad der bliver sagt og får dine rettigheder opfyldt.

Hvem har brug for patientvejledning?

Vi henvender os både til patienter i sundhedsvæsenet og klienter i det sociale system, der oplever usikkerheder eller manglende forståelse fra det offentliges side.

Der kan være flere situationer, hvor du vil få glæde af vores bistand. F.eks. hvis du

 • ikke føler dig hørt eller respekteret
 • har vanskeligt ved at forstå behandlers/rådgivers forklaringer og sprogbrug
 • ikke har overblik over dine rettigheder
 • ønsker at klage eller søge erstatning ved fejlagtig behandling eller rådgivning

Vi henvender os også til forældre eller andre pårørende

 • der ønsker praktisk rådgivning og psykologisk støtte under deres barns eller pårørende/vens behandling i Sundhedsvæsenet
 • til børn med trivselsproblemer, der ønsker uvildig hjælp i forbindelse med en undersøgelsessag i det Sociale System
 • bistand af en samværskonsulent til overvåget og støttet samvær.

Hvad tilbyder Patientvejledningen konkret?

Helt praktisk tilbyder vi indledningsvist op til en gratis samtale (på telefon) om dine problemer. Du er fri til at ringe om hvad som helst inden for Patientvejledningens område.

Hvis vi i fællesskab vurderer, at der behov for at gå videre, fremsender vi et tilbud til dig i form af en handleplan, som du herefter kan tænke over og gerne acceptere, hvorefter vi samarbejder og hjælper.

Typisk vil vi i en handleplan

 • give overblik over dine rettigheder
 • gøre det forståeligt hvad enten Sundhedsvæsenet eller det sociale system forsøger at forklare
 • rådgive om rettigheder og muligheder i din sag, herunder i klagesager
 • medvirke som bisidder ved afgørende møder med fagpersoner eller
 • kort sagt, være din rådgiver i en social sag eller i en sag i Sundhedsvæsenet

Hvad koster det?

Prisen afhænger som udgangspunkt af den tid, det tager at hjælpe dig.

Såfremt vi i fællesskab vurderer, at vi kan gøre en forskel, sender vi dig et forslag til handleplan med et budget over det forventede tidsforbrug.

Vi kan ofte give faste priser, så du kontrollerer udgifterne. Se mere her i vore forretningsbetingelser.